Styret

Vidar Aase – Leder

Tor Egil Tengesdal – Nestleder

Cecilie Tengesdal – Kasserer

Tor Arne Kvia – Styremedlem

Fredrik Aamodt – Styremedlem

Eilen Njølstad Golen – Kioskansvarlig

Kristian T. Johannesen – Varamedlem / Trialkomiteen

Inger Johanne Tjåland – Varamedlem

Sportskomiteen BC/RC

Vidar Aase

Kurt Egil Stenberg

Tonje Oftedal

Jonny Brådli

Linda Frøland

Sverre Tengesdal

Tor Morten Larsen

Aina Gjesdal

Sportskomiteen Drifting

Tor Arne Kvia

Sondre Erga

Harald Berentsen

Trialkomiteen

Kristian Tunheim Johannesen

Odd Keilon Nodland

Wilhelm Eia Myhre

Sponsorgruppen

Karl Brådli

Valgkomiteen

Tarald Haaland

Stian Gjermestad

Marianne Halvorstad

Kontrollkomiteen

Karl Brådli

Ingunn Barvik

Økonomikomiteen

Karl Brådli

Sverre Tengesdal