Nmk Egersund hadde årsmøte mandag 6.3.17 og har valgt følgende personer inn i styrer og komiteer

Styret

Cecilie Tengesdal – Leder

Nina Stene Furuseth – Kasserer

Inger Johanne Tjåland – Sekretær

Fredrik Aamodt – Styremedlem

Thomas Kvassheim Gjertsen – Styremedlem

Kjetil Furuseth – Varamedlem

Sportskomiteen

Vidar Aase  – Leder

Kurt Egil Stenberg

Geir Andre Jondal Fjæran

Jonny Brådli

Tonje Oltedal

Sverre Tengesdal

Tom Ulriksen – Fra Rogaland Motorsport

Sponsorgruppen

Karl Brådli

Valgkomiteen

Tor Egil Tengesdal

Stian Gjermestad

Ole Apeland

Kontrollkomiteen

Karl Brådli

Miriam Furuseth